Rzeczowe szkody komunikacyjne

Wiele osób ma problemy z uzyskaniem od ubezpieczyciela należnych świadczeń. Są to między innymi:
- zwrot kosztów holowania uszkodzonego pojazdu
- zwrot kosztów związanych ze zniszczeniem przewożonych rzeczy
- zwrot kosztów poniesionych w związku z najmem pojazdu zastępczego
- odszkodowanie tytułem utraty wartości rynkowej uszkodzonego pojazdu
Bardzo często ubezpieczyciele opracowują kosztorysy w oparciu o nierealne ceny części i robocizny

Osobowe szkody komunikacyjne

Osobowe i rzeczowe szkody komunikacyjne

Nie każdy wie, że będąc uczestnikiem wypadku lub kolizji należy mu się zadośćuczynienie, które wypłaca ubezpieczyciel sprawcy. Należy się ono także, wbrew rozpowszechnianym opiniom, kiedy poszkodowany nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa, kiedy sprawca był pijany albo nie miał polisy OC, a nawet kiedy sprawca zdarzena nie został ustalony.

Służebność przesyłu

Służebność przesyłu

Jeżeli na czyjejś nieruchomości znajdują się urządzenia służące do przesyłu energii, gazu, wody itd. to z tego tytułu należy mu się odszkodowanie za bezumowne korzystanie z jego nieruchomości oraz wynagrodzenie za dalsze udostępnianie nieruchomości. Niewiele osób ma świdomość, że większość umów o ustanowienie służebności zawiera klauzulę anulująca możliwość ubiegania się o odszkodowanie za lata bezumownego korzystania z nieruchomości.
Uwaga! Już za pięć lat - w 2018 roku przedawnieniu ulegną roszczenia z tytułu służebności przesyłu, natomiast w 2019 pojawią się pierwsze zasiedzenia w złej wierze (30 lat od 1989).
Nasz zespół z przyjemnością przeanalizuje stan prawny nieruchomości i pomoże załatwić należne odszkodowanie oraz wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu.

Szkody administracynje

Artykuł 77 ustęp 1 Konstytucji RP mówi:
"Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej."
Natomiast szczegółowe przepisy Kodeksu Cywilnego przewidują odpowiedzialność Skarbu Państwa między innymi za:
- szkodę powstałą przez wydanie (lub niewydanie) aktu prawnego, orzeczenia sądu oraz decyzji administracyjnej
- szkodę poniesioną z powodu przewlekłości postępowania sądowego lub administracyjnego
- bezczynność legislacyjną
- odszkodowanie ze względów słuszności

Niesłuszne skazanie

Niesłuszne skazanie

Za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie bądź zatrzymanie przysługuje odszkodowanie. Jeżeli znalazłes się w takiej sytuacji nie zwlekaj - masz tylko rok na wystąpienie z roszczeniem.

Roszczenia powstałe na skutek świadczenia pracy

Roszczenia powstałe na skutek świadczenia pracy

Świadczymy pomoc w pełnym zakresie prawa pracy. Najczestrze przypadki to:
- niewypłacanie premii
- potrącenia z wynagrodzenia
- mobbing
- wypadki przy pracy
Jeżeli masz problem ze swoim byłym/aktualnym pracodawcą chętnie pomożemy.

Inne zagadnienie prawne

Inne zagadnienie prawne

Nasz zespół składa się z pasjonatów prawa. Każdą sprawę traktujemy jak wyzwanie dlatego jeżeli posiadasz bardzo skomplikowany problem prawny, albo inni odmówili Ci pomocy, chętnie przeanalizujemy taką sprawę. Poza odszkodowaniami nasi prawnicy prowadzą takie sprawy jak:
- rozwody
- spadki
- zniesienie współwłasności
- niedozwolone klauzule umowne
- egzekucja komornicza (reprezentujemy zarówno wierzycieli jak i dłużników)
- zagadnienia związane z prawem pracy
- prawo administracyjne
- pełen zakres prawa karnego

DELIKT Joanna Zarwalska