DELIKT

Rozbite auto Delikt to instytucja mająca swe korzenie jeszcze w czasach starożytnego Rzymu.
Deliktem może być:
- działanie (zawinione lub nie), w wyniku którego wynikła szkoda,
- zdarzenie za które prawo czyni kogoś odpowiedzialnym (np. odpowiedzialność za zwierzęta i rzeczy).
Obydwie formy deliktu mogą dawać podstawy do odpowiedzialności deliktowej, czyli żądań odszkodowawczych.
Typowymi przykładami deliktów w prawie cywilnym są np. uszkodzenie cudzej rzeczy, spowodowanie niekorzystnych zmian w cudzym zdrowiu, pozbawienie kogoś przysługującego mu prawa majątkowego.

Nasza firma powstała z myślą o osobach mających problem z uzyskaniem należnego odszkodowania bądź zadośćuczynienia od ubezpieczyciela lub bezpośrednio od sprawcy. W miarę wzbogacania się firmy o specjalistów z różnych dziedzin prawa, nasza oferta poszerzyła się o "Służebność przesyłu", "Roszczenia powstałe na skutek świadczenia pracy", "Niesłuszne skazanie" czy też "Szkody administracyjne". Nasz zespół składa się z pasjonatów prawa dlatego chętnie przeanalizujemy sprawy z innych gałęzi prawa.


DELIKT Joanna Zarwalska